Szkolenia

Posiadamy wiedzę i umiejętności, jak organizować profesjonalne szkolenia na wysokim poziomie, naszą ofertę szkoleniową cechuje fachowość, elastyczność oraz sprawdzona metodyka zajęć.

Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi i kompetentnymi trenerami posiadającymi ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzonych szkoleń.

Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia!

Posiadamy wiedzę i umiejętności, jak organizować profesjonalne szkolenia na wysokim poziomie, naszą ofertę szkoleniową cechuje fachowość, elastyczność oraz sprawdzona metodyka zajęć. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi i kompetentnymi trenerami posiadającymi ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzonych szkoleń.

Wszystkie szkolenia organizowane przez EuroCertus charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno — treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników z przewagą ćwiczeń, pracy zespołowej, eksperymentów i casy study.

 

SPOSÓB PROWADZENIA SZKOLEŃ

Szkolenia mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, a nasi Trenerzy ukierunkowani są na przekazywanie umiejętności praktycznych. Warsztaty uzupełnione są o wykłady w formie multimedialnej wraz z komentarzem eksperta. Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz możliwość indywidualnych konsultacji.

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Aby maksymalnie dostosować się do Państwa oczekiwań, firma EuroCertus organizuje przede wszystkim szkolenia zamknięte. Po dokładnym określeniu wymagań oraz potrzeb Państwa firmy, opracujemy szczegółowy plan szkolenia.
Dodatkowo, dla Państwa pełnego komfortu, proponujemy możliwość połączenia szkolenia z rekreacyjną formą wyjazdu.

 

MIEJSCE PROWADZENIA SZKOLEŃ

Organizujemy szkolenia w siedzibie Klienta lub w sali szkoleniowej własnej bądź dowolnie wskazanej przez Klienta. Zajęcia prowadzone są w grupach 5-20 osób, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń przez uczestników.
Dzięki współpracy z Grupą Hotelową Orbis oferujemy szkolenia prawie w całej Polsce oraz za zagranicą.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują imienne CERTYFIKATY potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

OFERTA SZKOLENIOWA:
  • DORADCA DS.  FUNDUSZY UNIJNYCH
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO
  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO
  • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO