Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed skorzystaniem z usług firmy.

Złożenie zamówienia na nasze usługi jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad. Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powzięliśmy o firmie w związku z wykonywanymi usługami. Na życzenie podpisujemy dla Klienta porozumienie o zachowaniu poufności. EuroCertus sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym dokumencie.

Ochrona Danych Osobowych
EucoCertus dba o dane osobowe klientów przekazywane wraz z przesłaniem zlecenia.
Dokładamy wszelkich starań, aby były przechowywane na naszych serwerach zgodnie z najwyższymi technicznymi standardami oraz dbamy o ich zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
Udostępnione przez klientów dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zlecenie wykonania usługi traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl wyżej wymienionej ustawy. Każdy klient ma prawo dokonać zmian w swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia.
EuroCertus nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych swoich klientów, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa.

Zbieranie i przetwarzanie informacji
EuroCertus ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, oraz umożliwiającego przesłanie  informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach.
Zastrzegamy sobie możliwość przesyłania do klientów, za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu, poczty tradycyjnej, niezapowiedzianych wiadomości. W celu poinformowania klientów o  działalności firmy np. o promocjach, sukcesach, ponadto do klientów przesyłane mogą być listy niekomercyjne zawierające życzenia okolicznościowe w wyjątkowych przypadkach również listy komercyjne.

Źródła zbierania informacji

a) Biuro Obsługi Klienta
Jeśli skontaktujecie się Państwo z jednym z pracowników naszego Biura Obsługi Klienta, możemy poprosić o podanie danych osobowo-adresowych w celu realizacji usługi, przygotowania oferty lub odpowiedzi na pytania.

b) Formularze zamówień/rejestracyjne/ankiety
EuroCertus wykorzystuje w/w formularze,  które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje lub usługi.
Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji usług, wysyłania zamówionych informacji oraz materiałów promocyjnych dotyczących działalności EuroCertus.
W każdym momencie możecie Państwo wystąpić o wykreślenie danych z naszej bazy i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia i przetwarzania.

c) Współpraca oraz Program Partnerski
EuroCertus wykorzystuje informacje oraz dane  osobowo-adresowe uzyskane od swoich partnerów w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz przesłania materiałów promocyjnych.


Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa EuroCertus może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie     i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Państwa wygody   oraz informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy  więc je sprawdzić. EuroCertus nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem dane, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.


Aktualizacja danych osobowych
Posiadanie właściwych i aktualnych informacji o naszych klientach i ich  preferencjach jest istotne dla prawidłowej i zgodnej z oczekiwaniami realizacji usług. Możecie Państwo uaktualniać swoje dane kontaktowe oraz informacje; telefonicznie, pisząc do nas lub wysyłając e-mail na adres: biuro(at)eurocertus.com.