Regina Hotowy

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Absolwentka wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studentka studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej w procesie inwestowania, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowych do biznes planów oraz studiów wykonalności dla projektów, które aplikowały o dofinansowanie w ramach programów pomocowych z budżetu unijnego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.


Hobby: fotografia, florystyka, turystyka górska, beletrystyka, muzyka, puzzle