Prezes Zarządu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zakresu Innowacyjnego zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzania, utrzymania i wyceny nieruchomościami na Politechnice Wrocławskiej.

Posiada licencję z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Ukończyła Studia Zawodowe Coachingu w w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid (certyfikat) zgodnie ze standardami ICF - najbardziej liczącej się w świecie organizacji zawodowej coachów International Coach Federation by jeszcze skuteczniej pomóc i wesprzeć klientów w rozwoju ich biznesów.

Hobby: podróże, turystyka górska, Nordic walking, teatr, coaching.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Absolwentka wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studentka studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej w procesie inwestowania, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowych do biznes planów oraz studiów wykonalności dla projektów, które aplikowały o dofinansowanie w ramach programów pomocowych z budżetu unijnego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.


Hobby: fotografia, florystyka, turystyka górska, beletrystyka, muzyka, puzzle