O naszej firmie

Podstawą naszej działalności jest pomoc przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom w podejmowaniu kluczowych i zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi decyzji gospodarczych, a przede wszystkim skuteczne pozyskanie i rozliczenie funduszy unijnych.

W obecnej sytuacji rynkowej, gdzie wiedza, determinacja i aktualna informacja stały się podstawą skutecznego zarządzania – my stawiamy na rzetelność i najwyższą jakość usług. Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje aby być dla Państwa wiarygodnym partnerem w biznesie.

Od 2008 doradzaliśmy ponad 350 firmom, przeszkoliliśmy ponad 400 osób, zrealizowaliśmy ponad 150 projektów inwestycyjnych o wartości ok. 800 mln zł oraz pozyskaliśmy dla naszych klientów
ponad 300 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacje

Realizowaliśmy m.in. projekty B+R dla uczelni wyższych, infrastrukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu gospodarki odpadami, ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Komendy Głównej Policji. Specjalizujemy się w projektach dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w szczególności w sektorze wytwórczym, motoryzacyjnym, informatycznym, usług turystycznych a także w projektach badawczych oraz opartych na innowacyjnych technologiach. Przygotowywaliśmy także dokumentację techniczną oraz Studium Wykonalności  dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – firmy strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Doświadczenie

Nasi konsultanci realizowali projekty unijne w ramach programów przedakcesyjnych np. PHARE, budżetu na lata 2004-2006 np. SPO WKP oraz budżetu na lata 2007-2013 tj. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Nasze doświadczenie gwarantuje profesjonalizm oraz  wysoką jakość usług co potwierdzają zgromadzone referencje oraz opinie naszych Klientów i partnerów.


Kliknij, aby zobaczyć nasz zespół.