Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WD 2014-2020

Ukazał się ramowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie.

Pobierz harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie (pdf)