Ramowy harmonogram naborów RPO WD 2014-2020


Na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej ukazał się Ramowy harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ramowy harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną - wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym priorytecie inwestycyjnym.

Szczegółowy harmonogram naborów na lata 2015-2016 będzie ogłoszony w połowie maja 2015 r.
http://dip.dolnyslask.pl/1843/ramowy-harmonogram-naborow-rpo-wd-2014-2020.html

Źródło: strona Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, link do strony DIP z informacją:
http://dip.dolnyslask.pl/1843/ramowy-harmonogram-naborow-rpo-wd-2014-2020.html

 

"PROSTO DO FUNDUSZY" - WYSZUKIWARKA DOTACJI

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja o uruchomieniu wyszukiwarki dotacji, z której można się dowiedzieć o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich 2014 -2020
Wyszukiwarka jest dostępna ze strony głównej portalu - poprzez kliknięcie w ikonkę "Znajdź dofinansowanie".


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Link dla województwa dolnośląskiego:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka?wojewodztwo=dolno%C5%9Bl%C4%85skie

 

Źródło: strona Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego, link do strony UM z informacją:
http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1305&tx_ttnews[tt_news]=2027&cHash=83f61fb2b88847523118dff81b615b94