Fundusze Europejskie 2014-2020

Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

SCHEMAT 1.5.1 "WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP"

FLEXOLABELS SP. Z O.O. Tytuł projektu: „Zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet, w tym z cyfrowym zabezpieczaniem UV”.
Wartość projektu 1 743 000,00zł, wartość dofinansowania 697 200,00zł

PLATINUM SP. J. P. BERNATEK, A. WARCHLEWSKI – Tytuł projektu: „Utworzenie przychodni stomatologicznej poprzez inwestycję w specjalistyczne urządzenia stomatologiczne i innowacyjne rozwiązania ICT oraz wdrożenie innowacyjnych usług z zastosowaniem technologii obrazowania 3D”.
Wartość projektu: 1 436 009,00zł, wartość dofinansowania 543 071,66zł

GAJA SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji palet”.
Wartość projektu: 5 166 000,00zł, wartość dofinansowania: 1 680 000,00zł

ŚWIERGOCKI SEBASTIAN ALEKS-TECH – Tytuł projektu: „Rozbudowa parku maszynowego w celu poszerzenia oferty firmy Aleks-Tech”.
Wartość projektu: 1 188 180,00zł, wartość dofinansowania: 386 400,00zł

XLINE SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Nowa usługa – druk lateksowy z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa”.
Wartość projektu: 345 317,25zł, wartość dofinansowania: 112 298,29zł.

DTA INVESTMENT SP. Z O.O. – SP.K. – Tytuł projektu: „Podniesienie innowacyjności w firmie DTA Investment sp. z o.o.-sp. k. poprzez zakup i wdrożenie systemu EOD oraz uzupełnienie systemów celnych o aplikacje pośredniczące w wymianie informacji”.
Wartość projektu: 719 377,80zł, wartość dofinansowania: 191 051,00zł.

PHU MEDCOM SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Poprawa jakości diagnostyki oraz rozszerzenie oferty usługowej Medcom sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej aparatury oraz oprogramowania”.
Wartość dofinansowania: 382 900,00zł, wartość dotacji: 148 449,00zł

ANDREY NOVITSKIY– Tytuł projektu: „Utworzenie kliniki dentystycznej w Trzebnicy wyposażonej w innowacyjny sprzęt medyczny.”
Wartość dofinansowania: 652 054,37zł, wartość dotacji: 238 594,95zł

BRONSON PHU MAREK BRĄŚ IMPORT-EKSPORT – Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa Bronson poprzez wprowadzenie innowacji technologicznej i produktowej w przetwórstwie tworzyw sztucznych”.
Wartość projektu: 926 570,00zł, wartość dofinansowania: 316 837,69zł

DZIAŁANIE 3.1 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, SCHEMAT 3.1.A

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU - Tytuł projektu: Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wartość projektu: 1 153 400,00 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 473 968,43 zł

PODDZIAŁANIE 7.1.1 INWESTYCJE W EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ, PODSTAWOWĄ I GIMNAZJALNĄ

GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja szkoły podstawowej w Barkowie
Wartość projektu: 970 171,63 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 816 973,96 zł

PODDZIAŁANIE 4.4.1 OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica.
Wartość projektu: 3 320 858,00 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 720 729,30 zł

PODDZIAŁANIE 3.4.1 WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH

GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: Budowa Centrum Przesiadkowego PARK&RIDE przy stacji PKP w Żmigrodzie
Wartość projektu: 2 722 150,14 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 313 827,62 zł

DZIAŁANIE 3.4 WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH, PODDZIAŁANIE 3.4.A

GMINA ŻÓRAWINA - Tytuł projektu: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żórawina - etap I.
Wartość projektu: 1 138 815,42 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 967 993,11 zł

DZIAŁANIE 4.3 DZIEDZICTWO KULTUROWE

GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji.
Wartość projektu: 2 421 993,09 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 058 694,13 zł

GMINA JERZMANOWA - Tytuł projektu: Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki.
Wartość projektu: 865 941,35 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 735 715,58 zł

DZIAŁANIE 3.3.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I SEKTORZE MIESZKANIOWYM

GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleskową termomodernizację.reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji.
Wartość projektu: 4 336 295,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 274 323,21 zł