Kolejne sukcesy naszych klientów

Gratulujemy Klientom, których projekty znalazły się na listach rekomendowanych do dofinansowania.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

SCHEMAT 1.5.1 "WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP"

FLEXOLABELS SP. Z O.O. Tytuł projektu: „Zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet, w tym z cyfrowym zabezpieczaniem UV”.
Wartość projektu 1 743 000,00zł, wartość dofinansowania 697 200,00zł

PLATINUM SP. J. P. BERNATEK, A. WARCHLEWSKI – Tytuł projektu: „Utworzenie przychodni stomatologicznej poprzez inwestycję w specjalistyczne urządzenia stomatologiczne i innowacyjne rozwiązania ICT oraz wdrożenie innowacyjnych usług z zastosowaniem technologii obrazowania 3D”.
Wartość projektu: 1 436 009,00zł, wartość dofinansowania 543 071,66zł

GAJA SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji palet”.
Wartość projektu: 5 166 000,00zł, wartość dofinansowania: 1 680 000,00zł

ŚWIERGOCKI SEBASTIAN ALEKS-TECH – Tytuł projektu: „Rozbudowa parku maszynowego w celu poszerzenia oferty firmy Aleks-Tech”.
Wartość projektu: 1 188 180,00zł, wartość dofinansowania: 386 400,00zł

XLINE SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Nowa usługa – druk lateksowy z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa”.
Wartość projektu: 345 317,25zł, wartość dofinansowania: 112 298,29zł.

DTA INVESTMENT SP. Z O.O. – SP.K. – Tytuł projektu: „Podniesienie innowacyjności w firmie DTA Investment sp. z o.o.-sp. k. poprzez zakup i wdrożenie systemu EOD oraz uzupełnienie systemów celnych o aplikacje pośredniczące w wymianie informacji”.
Wartość projektu: 719 377,80zł, wartość dofinansowania: 191 051,00zł.

PHU MEDCOM SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Poprawa jakości diagnostyki oraz rozszerzenie oferty usługowej Medcom sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej aparatury oraz oprogramowania”.
Wartość dofinansowania: 382 900,00zł, wartość dotacji: 148 449,00zł

ANDREY NOVITSKIY– Tytuł projektu: „Utworzenie kliniki dentystycznej w Trzebnicy wyposażonej w innowacyjny sprzęt medyczny.”
Wartość dofinansowania: 652 054,37zł, wartość dotacji: 238 594,95zł

BRONSON PHU MAREK BRĄŚ IMPORT-EKSPORT – Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa Bronson poprzez wprowadzenie innowacji technologicznej i produktowej w przetwórstwie tworzyw sztucznych”.
Wartość projektu: 926 570,00zł, wartość dofinansowania: 316 837,69zł

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2007-2013

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIE 4.1 GOSPODARKA ODPADAMI

1. GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka".
Wartość projektu: 1 706 070,08 zł, Wysokość dofinansowania: 1 450 159,55 zł

2. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM" sp. z o. o. w Lubawce - Tytuł projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami".
Wartość projektu: 19 673 672,82 zł, Wysokość dofinansowania: 9 569 623,14 zł

DZIAŁANIE 4.2 INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

1. GMINA DZIERŻONIÓW - Tytuł projektu: „Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik".
Wartość projektu: 1 414 850,59 zł, Wysokość dofinansowania: 817 284,31 zł

DZIAŁANIE 6.1 TURYSTYKA UZDROWISKOWA

1. GMINA KUDOWA ZDRÓJ - Tytuł projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdrój - etap III"
Wartość projektu: 5 240 979,46 zł, Wysokość dofinansowania: 3 668 685,62 zł

DZIAŁANIE 6.2 TURYSTYKA AKTYWNA

1. GMINA ŻMIGRÓD - Tytuł projektu: „Mode izacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu".
Wartość projektu: 3 715 405,18 zł, Wysokość dofinansowania: 2 225 162,30 zł
2. GMINA WROCŁAW - Tytuł projektu: „Wrocławskie Krasnale".
Wartość projektu: 401 773,98 zł, Wysokość dofinansowania: 281 241,78 zł
3. GMINA PODGÓRZYN - Tytuł projektu: „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn".
Wartość projektu: 472 915,19 zł, Wysokość dofinansowania: 331 040,63 zł

DZIAŁANIE 6.4 TURYSTYKA KULTUROWA

1. GMINA STRZELIN - Tytuł projektu: „Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie – Etap I"
Wartość projektu: 1 363 893,68 zł, Wysokość dofinansowania: 810 790,84 zł
2. ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W ŻMIGRODZIE - Tytuł projektu: „Subregionalne Centrum Informacji Turystycznej „BASZTA" w Żmigrodzie. Region na północ od Wrocławia".
Wartość projektu: 191 595,00 zł, Wysokość dofinansowania: 122 839,50 zł

DZIAŁANIA 6.5 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ I KULTUROWĄ

1. GMINA PODGÓRZYN - Tytuł projektu: "Młodzieżowe Schronisko w Staniszowie-adaptacja budynku szkoły podstawowej "
Wartość projektu: 1 709 760,30 zł, Wysokość dofinansowania: 1 196 832,21 zł

DZIAŁANIE 9.1- ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIASTACH POWYŻEJ 10 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 2 W WAŁBRZYCHU – Tytuł projektu: „Renowacja kamienicy przy ul. Limanowskiego 2 w Wałbrzychu"
Wartość projektu: 437 031,18 zł, Wysokość dofinansowania: 175 403,00 zł
2. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. 1 MAJA 1 W WAŁBRZYCHU – Tytuł projektu: „Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Wałbrzychu"
Wartość projektu: 223 627,23 zł, Wysokość dofinansowania: 91 419,00 zł
3. GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE - Tytuł projektu: „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach".
Wartość projektu: 634 999,98 , Wysokość dofinansowania: 303 573,00 zł;
4. GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE – Tytuł projektu: „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach".
Wartość projektu: 749 999,99, Wysokość dofinansowania: 355 107,00 zł
5. GMINA STRZELIN – Tytuł projektu:"Rozbudowa Strzelińskiego Ośrodka Kultury - etap I".
Wartość projektu: 5 619957,19 zł , Wysokość dofinansowania: 3 833 542,12 zł;
6. GMINA MIASTO OŁAWA - Tytuł projektu: „Modernizacja budynku na Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie"
Wartość projektu: 12 586 393,00 zł, Wysokość dofinansowania: 4 451 111,20
7. GMINA STRZELIN - Tytuł projektu: „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie"
Wartość projektu: 1 699 359,07 zł, Wysokość dofinansowania: 1 153 694,88

DZIAŁANIE 9.2 - WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA W MIASTACH PONIŻEJ 10 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

1. GMINA LEŚNA - Tytuł projektu: „Renowacja zasobów mieszkaniowych z terenu Leśnej"
Wartość projektu: 1 783 637,41 zł, Wysokość dofinansowania: 803 915,96 zł

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION

1. GMINA STRZELIN - Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin"
Wartość projektu: 269 200,00 zł, Wysokość dofinansowania: 228 820,00 zł

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 1) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze"
Wartość projektu: 13 420 389,00 Dotacja: 3 860 300,00; Pożyczka 7 943 530,00 847,60

 

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU

1. GAZ SYSTEM S.A. – Tytuł projektu: "Modernizacja gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 500 z uwzględnieniem Wariantu III"
Wartość projektu: ok. 500 mln zł,

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE 1.4 –WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH

1. SITECH Technika Siedzeń Volkswagen sp. z o.o. – Tytuł projektu: "Zaprojektowanie siedziska samochodowego nowej generacji w firmie Sitech"
Wartość projektu: ok. 5 700 000 zł, Wysokość dofinansowania: 3 710 200,00 zł

DZIAŁANIE 8.1 – WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

1. G&W INTERACTIVE GROUP SP. Z O.O. – Tytuł projektu: "Stworzenie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video"
Wartość projektu: 672 282, 45 zł, Wysokość dofinansowania: 571 440,08 zł

2. ALCANCE SPÓŁKA Z O. O. – Tytuł projektu: „Utworzenie dwóch e-usług - usprawniających prowadzenie przedsiębiorstw MSP"
Wartość projektu: 645 520,00 zł, Wysokość dofinansowania: 451 864,00

 


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

SCHEMAT 1.1.A1 DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE REGIONALNYM ZGODNĄ Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI

1. ECKERT Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o. - Tytuł projektu: „Optymalizacja procesu wytwarzania przecinarki laserowej Diament Fiber poprzez wdrożenie innowacyjnej metody planowania produkcji z jednoczesnym podniesieniem jakości wykonania urządzenia".
Wartość projektu: 485 850,00 zł, Wysokość dofinansowania: 189 600,00 zł

 

SCHEMAT 1.1.E – DOTACJE INWESTYCYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO 2 LAT

1. KLINIKA URODY Beata Krauze - Tytuł projektu: „Klinika Urody Beata Krause - Piękno i nowoczesność - wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost dostępności oferty kosmetycznej oraz wprowadzenie na rynek polski innowacyjnej technologii Plasma Portrait"
Wartość projektu: 706 612,90 zł, Wysokość dofinansowania: 355 269,75 zł

2. BAJKA- Pokoje Gościnne Iwona Samołuk - Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku pensjonatu Bajka- Pokoje Gościnne w Zieleńcu celem poszerzenia oferty usługowej"
Wartość projektu: 974 570,00 zł, Wysokość dofinansowania: 439 355,34 zł

3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE ERST Grzegorz Mielcarek - Tytuł projektu: „Zakup brykieciarek celem uruchomienia produkcji ekologicznego brykietu drzewnego"
Wartość projektu: 219 600,00 zł, Wysokość dofinansowania: 99 000,00 zł

4. JOANNA STAWCZYŃSKA - Tytuł projektu: „Budowa Centrum SPA drogą do dynamicznego rozwoju młodej firmy"
Wartość projektu: 976 000,00 zł, Wysokość dofinansowania: 399 920,00 zł

5. 4BP SP. Z O.O. - Tytuł projektu: „Nowa jakość we wrocławskiej gastronomii klub muzyczny promujący irlandzką prowincję Munster utworzony przez przedsiębiorstwo 4BP "
Wartość projektu: 975 097,20 zł, Wysokość dofinansowania: 439 593,00 zł

6. ELŻBIETA WENCEL BEAUTY CLINIC - Tytuł projektu: „Utworzenie innowacyjnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa - kliniki piękności, poprzez wprowadzenie na rynek polski innowacyjnej technologii oraz szerokiej gamy świadczonych usług"
Wartość projektu: 851 780,00 zł, Wysokość dofinansowania: 437 250,00 zł

7. DENT-A-CLINIC KLINIKA STOMATOLOGII I CHIRURGII sp. z o.o. – Tytuł projektu: „Świadczenie kompleksowych usług stomatologicznych poprzez utworzenie Dent-a-Clinic Kliniki Stomatologii i Chirurgii w Bardzie".
Wartość projektu: 180 515,00 zł , Wysokość dofinansowania: 96 758,88 zł

8. KADKAM sp. z o.o. - Tytuł projektu: „Uruchomienie protetycznego centrum obróbczego CAD CAM w oparciu o nowoczesny system CEREC".
Wartość projektu: 523 650,00 zł, Wysokość dofinansowania: 266 800,00 zł

9. REMI FITNESS SŁAWOMIR WOŹNIAK – Tytuł projektu: „Utworzenie profesjonalnego klubu fitness poprzez zakup wysokiej jakości wyposażenia".
Wartość projektu: 385 629,05 zł, Wysokość dofinansowania: 170 214,41 zł

10. TEMPTING LOOK ALEKSANDRA DRYNDA - Tytuł projektu: „Utworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa – gabinetu kosmetycznego, poprzez wprowadzenie na rynek polski nowych technologii oraz szerokiej i innowacyjnej gamy świadczonych usług".
Wartość projektu: 166 803,00 zł, Wysokość dofinansowania: 67 161,70 zł

11. OSA sp. z o.o. - Tytuł projektu: „Utworzenie centrum badawczo-szkoleniowego w zakresie chirurgii jamy ustnej".
Wartość projektu: 784 442,00 zł, Wysokość dofinansowania: 379 320,00 zł

12. GRAWWITACJA sp. z o.o. - Tytuł projektu: „Klub muzyczny z bezpłatnym dostępem do e-prasy oraz podróżami kulturowo - kulinarnymi po regionach świata".
Wartość projektu: 293 550,84 zł, Wysokość dofinansowania: 134 380,40 zł

 

SCHEMAT 1.1.A2 – „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)

1. "POLMAT" Matkowski Artur - Tytuł projektu: „Rozbudowa przedsiębiorstwa "POLMAT" poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji kruszywa oraz do wykonywania robót ziemnych i drogowych"
Wartość projektu: 5 392 400,00, Wysokość dofinansowania: 2 652 000,00

2. ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. – Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do oferowanego produktu poprzez zakup nowoczesnych urządzeń."
Wartość projektu: 4 058 800,00 zł, Wysokość dofinansowania: 1 456 160,00 zł

3. ANIMAK-KOPCZA SPÓŁKA CYWILNA Jan Kopcza, Eugenia Kopcza – Tytuł projektu: „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów."
Wartość projektu: 11 041 000,00zł, Wysokość dofinansowania: 3 925 000,00zł

4. ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. - Wartość projektu: 537 633,00 zł, Wysokość dofinansowania: 205 968,00 zł Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o budowę nowej sieci informatycznej (wspólna pamięć – chmura danych) oraz zakup środków wspomagających tworzenie, produkcję i sprzedaż nowych produktów."

5. ENFOREST SP. Z O.O. - Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji drewna kominkowego oraz poprawa jakości dotychczas oferowanych produktów."
Wartość projektu: 1 968 246,00 zł, Wysokość dofinansowania: 799 939,98 zł

6. FIRMA DUNAJ - STANISŁAW DUNAJ. - Tytuł projektu: „Usprawnienie procesu produkcyjnego gniazd i wtyczek niskoprądowych w Firmie DUNAJ poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych."
Wartość projektu: 1 249 686,64 zł, Wysokość dofinansowania: 589 283,13 zł

7. DENTAL CORNER Ł. WOJSZWIŁŁO - Tytuł projektu: Wdrożenie technologii umożliwiającej cyfryzację diagnostyki oraz zabiegów stomatologicznych wraz z rozszerzeniem oferty usług
Wartość projektu: 402 189,38 zł, Wysokość dofinansowania: 163 331,46 zł

8. XLINE Sp. z o.o - Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych innowacyjnych usług monitoringu urządzeń biurowych w firmie XLINE sp. z o.o. Wartość projektu: 693 691,83 zł, Wysokość dofinansowania: 253 789,70 zł

9. INTECHNOLOGIA Sp. z o.o - Tytuł projektu: Rozwój firmy InTechnologia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
Wartość projektu: 897 540,66 zł, Wysokość dofinansowania: 327 107,10 zł

10. DTA sp. z o.o. - Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych technologii i produktów w firmie DTA sp. z o.o. poprzez zakup i wdrożenie magazynowego systemu informatycznego WMS.
Wartość projektu: 394 684,90 zł, Wysokość dofinansowania: 130 891,06 zł

11. PLATINUM KING Sp. z o.o - Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup linii do produkcji galanterii betonowej oraz wyposażenie jej w innowacyjną technologię.
Wartość projektu: 1 959 390,00zł, Wysokość dofinansowania: 336 500,00 zł

 

SCHEMAT 1.1 D1 – „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU
PODSCHEMAT 1.1D1a – „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU (Z WYKLUCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA CENTRÓW POBYTOWYCH EURO 2012)"

1. AMBER Anna Patykowska – Tytuł projektu: „Rozbudowa kompleksu hotelowo-rekreacyjno-cateringowego Amber prowadząca do zwiększenia bazy noclegowej, a także powstania sali konferencyjno-biznesowej oraz nowoczesnego centrum Spa&wellnes. "
Wartość projektu: 2 419 894,40 zł, Wysokość dofinansowania: 1 147 941,60 zł

2. POLIGRAFIA MAWEKS Mariusz Koczan – Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego we wsi Opolnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Centrum Regeneracji Wzgórze Życia."
Wartość projektu: 1 219 259,46 zł , Wysokość dofinansowania: 499 196,80 zł

3. JOTKA Waleszkiewicz Ryszard Bernard – Tytuł projektu: „Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowego wraz z bazą noclegową w Stroniu Śląskim."
Wartość projektu: 1 815 408,49 zł, Wysokość dofinansowania: 748 492,96 zł

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DZIAŁANIE 312 "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

1. MONIKA WŁADCZYK - Tytuł projektu: Budowa, wyposażenie sklepu, zakup samochodu dostawczego oraz utworzenie nowego przedsiębiorstwa celem umożliwienia mieszkańcom Paniowic i okolic dostępu do artykułów spożywczych i ekologicznych.
Wartość projektu: 370 001,22 zł, Wysokość dofinansowania: 150 443,50 zł

2. PHU STAWCZYŃSKI Marek Stawczyński - Tytuł projektu: Otwarcie lokalu gastronomicznego - restauracji (pizzerii) w miejscowości Jordanów Śląski.
Wartość projektu: 639 727,92 zł, Wysokość dofinansowania: 248 285,00 zł

3. JOANNA STAWCZYŃSKA - Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej przez Joannę Stawczyńską
Wartość projektu: 431 274,90 zł, Wysokość dofinansowania: 167 015,00 zł

DZIAŁANIE 6.1 TURYSTYKA UZDROWISKOWA

1. BASEN „WODNY ŚWIAT" SP. Z O.O. - Tytuł projektu: "Zakup i instalacja urządzeń sieci wewnętrznej dezynfekcji wody basenowej dla Aqua Parku „Wodny Świat w Kudowie Zdrój ".
Wartość projektu: 597 055,80 zł, Wysokość dofinansowania: 189 956,00 zł

 


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

DZIAŁANIE 1.2 – WSPARCIE ROZWOJU MŚP

1. ZAKŁAD MECHANICZNY „ROOLEX" s. j. - Tytuł projektu: „Rozbudowa Parku maszynowego o urządzenie plazmowe szansą na podniesienie poziomu innowacyjności - firmy oraz wprowadzenie nowych produktów".
Wartość projektu: 460 550,00 zł, Wysokość dofinansowania: 226 200,00 zł

2. PPHU BOWI Bogusław Wiśniewski - Tytuł projektu: „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności PPHU BOWI poprzez zakup oraz wdrożenie kompletnej technologii termoformowania".
Wartość projektu: 1 288 154,00, Wysokość dofinansowania: 505 350,00 zł

 

PROJEKTY WSPIERAJĄCE SZKOLNICTWO WYŻSZE

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE 1.3.1 - PROJEKTY ROZWOJOWE

1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Tytuł projektu: „Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej".
Wysokość dofinansowania: 1 312 667,00 zł

2. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Tytuł projektu: „System wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień".
Wysokość dofinansowania: 1 242 622,00 zł

3. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Tytuł projektu: „LasTech – Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych" Wysokość dofinansowania: 3 996 000,00 zł

4. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Tytuł projektu: „Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia"
Wysokość dofinansowania: 5 783 358,17 zł

DZIAŁANIE 2.1 - ROZWÓJ OŚRODKÓW O WYSOKIM POTENCJALE BADAWCZYM

1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Tytuł projektu: „Technologie laserowe i optomechatroniczne w zastosowaniach przemysłowych i medycznych". Wysokość dofinansowania: 16 530 006,00 zł

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIE 7.1 - ROZWÓJ INFRASRUKTURY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU - Tytuł projektu: „Studia w sieci - wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia". Wartość projektu: 712 663,00 zł,
Wysokość dofinansowania: 463 230,95 zł

2. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU - Tytuł projektu: „Kompleksowy rozwój zintegrowanego systemu informatycznego oraz usług e- learningowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu".
Wartość projektu: 1 268 610,00 zł, Wysokość dofinansowania: 761 166,00 zł

 

 

ROZWÓJ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ ZDROWIE

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

DZIAŁANIE 12.1 - ROZWÓJ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

1.POWIAT ŚWIDNICKI - Tytuł projektu: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Świdnickim poprzez zakup dla SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy 3 ambulansów sanitarnych".
Wysokość dofinansowania: 838 100,00 zł

2.POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU - Tytuł projektu: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup i wyposażenie specjalistycznych ambulansów dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu".
Wysokość dofinansowania: 3 963 413,24 zł

3.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE - Tytuł projektu: „Poprawa efektywności ratownictwa medycznego poprzez wyposażenie SPZOZ w Sulechowie w specjalistyczny środek transportu sanitarnego".
Wysokość dofinansowania: 362 950,00 zł

4.POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU - Tytuł projektu: „Unowocześnienie transportu sanitarnego przez Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu poprzez zakup 6 ambulansów specjalistycznych z wyposażeniem".
Wysokość dofinansowania: 2 115 480,00 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIE 8.1 – POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU - Tytuł projektu: „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – telekomunikacyjnej ICT dla Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu"
Wartość projektu: 676 272,32 zł, Wysokość dofinansowania: 572 281,45 zł
DZIAŁANIE 5.4 "ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"

1. "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SP. Z O.O. - Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" Sp. z o.o. we Wrocławiu".
Wartość projektu: 2 676 595,52 zł, Wysokość dofinansowania: 1 381 600,65 zł