Rozliczenie projektu

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej jest jedynie etapem w procesie pozyskania dotacji unijnej. Równie pracochłonnym zadaniem jest prowadzenie projektu oraz jego końcowe rozliczenie. Należy pamiętać, iż w zależności od rodzaju Programu Operacyjnego oraz działania, w ramach którego podpisano umowę o dofinansowanie. Beneficjent jest zobligowany do prowadzenia sprawozdawczości projektu.

W ramach usługi rozliczenia dotacji EuroCertus gwarantuje:
  • konsultacje przy podpisaniu umowy o dofinansowanie wraz ze zgromadzeniem niezbędnych załączników
  • opracowanie wniosku o płatność końcową
  • opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu
  • opracowanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu
  • opracowanie wniosków o płatności pośrednie
  • pomoc w opracowaniu załączników niezbędnych do wniosku i sprawozdania końcowego (właściwe oznaczenie faktur, oświadczenia itp.)
  • monitoring projektu na każdym etapie jego realizacji (dbałość o zgodność realizacji projektu z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym)
  • bieżący monitoring wydatkowania środków finansowych w ramach inwestycji


Korzystając z usług EuroCertus możecie mieć Państwo pewność, iż Wasz projekt zostanie skutecznie zrealizowany, zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji,
a dofinansowanie unijne w postaci środków pieniężnych znajdzie się na Państwa koncie.

Przy rozliczeniu Państwa projektu zaangażowane będą osoby ściśle współpracujące z instytucjami określającymi sposób rozliczania dotacji europejskich oraz osoby które nabyły doświadczenie zawodowe w agencjach odpowiedzialnych za wypłatę środków pieniężnych Beneficjentom.