Pozyskiwanie dotacji

EuroCertus oferuje Państwu usługi doradcze oraz kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne, przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie.

Usługi świadczone przez EuroCertus związane z pozyskaniem dotacji:
  • poznanie Klienta oraz jego potrzeb inwestycyjnych
  • analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego
  • dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu
  • optymalizację szans uzyskania dofinansowania - doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów
  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników
  • pomoc w pozyskaniu i doborze źródeł finansowania projektu: kredyt/leasing
  • złożenie dokumentacji we właściwej Instytucji
  • monitoring procesu oceny wniosków
  • pomoc na etapie podpisania umowy dotacji


EuroCertus udziela gwarancji pozytywnej oceny formalnej przygotowanej przez siebie dokumentacji!

Oferta specjalna!

EuroCertus prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących dokumentację aplikacyjną. Przedmiotem konsultacji jest weryfikacja sporządzonej przez Państwa dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym.