Fundusze

EuroCertus oferuje Państwu usługi doradcze oraz kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne, przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie.

 

 

 

Usługi świadczone przez EuroCertus związane z pozyskaniem dotacji:

  •     poznanie Klienta oraz jego potrzeb inwestycyjnych,
  •     analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,
  •     dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu,
  •     optymalizację szans uzyskania dofinansowania - doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów;
  •     opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników,
  •     pomoc w pozyskaniu i doborze źródeł finansowania projektu: kredyt/leasing
  •     złożenie dokumentacji we właściwej Instytucji,
  •     monitoring procesu oceny wniosków,
  •     pomoc na etapie podpisania umowy dotacji.


EuroCertus udziela gwarancji pozytywnej oceny formalnej przygotowanej przez siebie dokumentacji !

Oferta specjalna!

EuroCertus prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących dokumentację aplikacyjną. Przedmiotem konsultacji jest weryfikacja sporządzonej przez Państwa dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym.